Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000150

Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000150 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Plant biomass in sustainable landscape: Learning platform on photosynthesis of terrestrial and aquatic plants to know the plant role in the landscape

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the innovation of basic and secondary school education steering towards understanding of the possibilities / limits of plant biomass use via exact determination of the amount of energy and CO2 bound in biomass, amount of the released O2 and an effect of these processes on the water chemistry and atmosphere. Further roles of plant biomass in the landscape under the global climate change are taken into the consideration as well. To reach this goal a learning platform including digital textbooks on plants photosynthesis for basic and secondary school, learning activities composed according to the modern student – oriented teaching approaches and teaching methodology is used. The learning platform is developed via the use of the Model of Didactic Reconstruction

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10611 - Plant sciences, botany

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AM - Pedagogika a školství<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>EF - Botanika<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 580 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 261 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 322 tis. Kč