Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000289

Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000289 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The future of work in a post-carbon economy: Perspectives of a just transition of the Czech energy sector

 • Anotace anglicky

  The project aimst to assess the impacts of the expected low-carbon transformation of the energy sector on the labour market and the possibilities of retraining of the affected population groups. The outputs derive the competencies applicable in the transformed labor market and help the choice of appropriate educational and employment policies. Accordingly, the main objectives are: 1. Calculation of the impacts of the transformation on the labour market on the energy sector as well as other sectors through the structure of supply chains 2. Analysis of possibilities and preferences of retraining of persons employed in transformation of the most affected sectors 3. Study of opportunities and threats of the transformation in terms of its impact on the organization of work

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AO - Sociologie, demografie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 487 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 984 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 526 tis. Kč