Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000418

Přizpůsobit se!!! Výzva pro sektor služeb v Moravskoslezském kraji

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola PRIGO, z.ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000418 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Adapt!!! Call for the service sector in the Moravian-Silesian Region

 • Anotace anglicky

  The presented project is focused on examining the behavior of companies and entrepreneurs in the private service sector in the Moravian-Silesian Region (hereinafter "companies") and their adaptation to restrictive measures in a state of emergency. The aim of the project is to find out how companies adapted to the COVID-19 pandemic and whether these changes were temporary or persistent. Obviously, not all companies could or were able to adapt their business to an ongoing pandemic in the same way. The main goal of the project is therefore to identify risk areas of services and to create a proposal of measures acceptable at the level of the Moravian-Silesian Region (see Annex I. part 3.2 for more details).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50204 - Business and management

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AO - Sociologie, demografie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 065 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 652 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  415 tis. Kč