Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000718

Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000718 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A greater society’s resilience to the effects of crisis through increasing food selfsufficiency

 • Anotace anglicky

  The goal is to evaluate the potential of mitigating negative effects of the crisis through establishing municipal community gardens (CG). Assuming lower costs for certain foods, increased food self-sufficiency and lower impacts of the crises are expected. Economic and social benefits for members during crises (e.g.,COVID) and factors for the sustainable operation of CGs will be determined by interviews with CG´s coordinators and members. Stakeholder analyses in selected cities will identify barriers to the establishments of CG by cities, the most suitable land for CG. A survey among residents will be carried out to identify the demand for participation in CG. Finally, the potential of the establishment of CG by cities to mitigate economic and social effects of the crisis will be estimated.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AO - Sociologie, demografie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 180 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 909 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 271 tis. Kč