Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000013

Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000013 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Personalized Medicine – Diagnostics and Therapy

 • Anotace anglicky

  Center PerMedT is focused on applied research in diagnostics and therapy of rare and genetically determined diseases. The aim is to develop both personalized diagnostic methods as well as drug candidates/drugs which would help specific groups of patients. The approach is highly interdisciplinary – from chemistry to biology, from genetics to bioinformatics. The research is divided into target validation, medicinal chemistry, biological chemistry and preclinical development, biomarkers and DNA analyses. Results of the PerMed are commercialized both by licensing and/or spin-off incorporation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  30104 - Pharmacology and pharmacy

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30101 - Human genetics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10401 - Organic chemistry

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CC - Organická chemie<br>EB - Genetika a molekulární biologie<br>FR - Farmakologie a lékárnická chemie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt si kladl za cíl rozvíjet terapeutické i diagnostické metody humánní medicíny s možností následné komercializace nových léčiv. Projekt vykázal celou řadu vysoce kvalitních výsledků v podobě přihlášek vynálezu, užitných vzorů, certifikovaných metod, software, a v neposlední řadě množstvím odborných ostatních výsledků vysoké kvality. Projekt splnil zadání zcela příkladným způsobem. Mohl by rovněž oživit historicky tradiční odvětví, jakým je vývoj originálních léčiv a inovativních diagnostických postupů v ČR.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  223 884 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  178 916 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  45 000 tis. Kč