Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000024

Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000024 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Competence Center - Cybernetics and Artificial Intelligence

 • Anotace anglicky

  The NCK KUI project aims to create a national platform for cybernetics and artificial intelligence which interlinks research and application oriented centers of robotics and cybernetics for Industry 4.0, Smart Cities, intelligent transport systems and cybersecurity. The connection of innovation leaders will raise effectivity of applied research in key areas, as advanced technology for globally competitive industry, ICT and transportation for the 21st century. NCK KUI is closely related to application sector and enables cross-domain collaboration, innovation development and technology transfer.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Porovnáním projektového záměru, schválené Smluvní dokumentace s průběhem projektu a dosaženými výsledky v rozsahu a kvalitě, lze konstatovat, že projekt splnil předpoklady a uspěl dle zadání. Byly dosaženy výsledky, které jsou přínosné, prospěšné a konkurenceschopné. Projekt svým obsahem a zaměřením naplňuje záměr programu NCK a ve svém výsledku a uplatnění přináší jak inovační potenciál, tak konkurenční prosperitu. Využití nových technologií umožňuje širší pole uplatnění a dosahuje tak celospolečenského přínosu. Projekt řeší subjekty, které disponují v daném oboru velmi dobrými odbornými znalostmi. Vzniklé konsorcium fungovalo velmi dobře.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  300 000 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  239 999 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  60 000 tis. Kč