Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000056

Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000056 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings

 • Anotace anglicky

  The motivation for CAMEB is the exhaustion (scarcity) of non-renewable, both material and energy sources, and its impact on construction industry. Actual trend of energy efficient buildings massively reduces operational energy demand, but material and energy intensity of construction grows steeply. CAMEB gathers partners with competences that enable highly efficient use of resources in construction by means of life cycle optimization through the principles of circular and knowledge economy. Support by modern technologies -- IT, optimization, modeling and process management -- will be provided.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JI - Kompositní materiály<br>JN - Stavebnictví<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  195 853 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  156 289 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  39 585 tis. Kč