Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000062

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000062 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biotechnological centre for plant genotyping

 • Anotace anglicky

  The mission of the NCK RoB is to join top Czech research facilities working in the area of plant biotechnologies with a focus on genotyping, phenotyping, and plant breeding together with user entities among breeding companies, to strengthen transfer mechanisms, and to support the competitiveness of agricultural products, with overlap into the food processing and brewing and malting industries through the application of R&D results. Studies from abroad indicate that the plant biotechnologies area contributes substantially to increasing food and nutrition security.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10601 - Cell biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20801 - Environmental biotechnology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10611 - Plant sciences, botany

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EA - Morfologické obory a cytologie<br>EF - Botanika<br>EI - Biotechnologie a bionika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt naplnil očekávání a plánované závazné cíle v plné míře, celá řada dosažených výsledků projektu má okamžité využití ve šlechtitelské a zemědělské praxi. Projekt byl velmi přínosný pro zintenzivnění, resp. pro nové nastavení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, které provádí vysoce kvalifikovaný výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie rostlin a dalšími organizacemi zabývajícími se aplikovaným výzkumem v zemědělství a šlechtiteli významných plodin v ČR. Řešení projektu podpořilo rozvoj moderních metod šlechtění u šesti kategorií plodin a vytvořilo tedy skutečné národní centrum. Oponentní komise předpokládá, že vzniklé partnerství bude i do budoucna rozvíjeno a kultivováno v rámci dalších společných VaV nebo aplikačních projektů. Část řešitelského týmu již byla úspěšná i v získání mezinárodních projektů a navázání nové spolupráce na mezinárodní úrovni. U studovaných plodin přispěly dosažené výsledky k výraznému zkrácení doby šlechtitelského procesu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  104 994 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  83 999 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  21 000 tis. Kč