Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TO01000250

Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA

 • Veřejná soutěž

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově- technologická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TO01000250 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Novel Routes for cost effective Environmentally Acceptable Lubricants

 • Anotace anglicky

  Use of Environmental Acceptable Lubricants (EAL) in stern tubes has risen some uncertainties in the shipping sector due to their poor hydrolysis stability, bad pressure and temperature-related viscosity properties and in some cases shear thinning properties when compared with conventional and pollutant mineral oils. The main goal of this project is to develop a more reliable and cost-effective EAL that can solve these main limitations. Two parallel approaches have been chosen to reach the main goal: • Develop a new EAL based on the use of blown rapeseed oils (BRSO) with improved rheological properties and hydrolysis stability. • Establishment of microbial-based formulations using selected microorganisms capable of producing a range of molecules that can be used as lubricant additives.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20801 - Environmental biotechnology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>EI - Biotechnologie a bionika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TO-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  29 281 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 863 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 878 tis. Kč