Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TP01010022

Podpora ověření aplikačního potenciálu 2.0 na Biologickém centru AV ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

 • Veřejná soutěž

  1.VS GAMA 2 (STA02019TP010)

 • Hlavní účastníci

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TP01010022 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Support of application potential verification 2.0 at the Biology centre CAS.

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to streamline the implemented system of knowledge and technology transfer of research results at the Biology Center CAS (BC) and their practical implementation. The main objective is to search for growing innovation potencial at BC and correctly identify it at an early stage of research, to increase the motivation of researchers to cooperate with the application sphere, to establish new co-operation with the application sphere and to improve existing partnerships not only in the application sphere, but also towards public and state administration . We want to focus on optimizing the parameterization of the commercialization system to achieve greater efficiency and reduce time and errors. Furthermore, we want to build on the experience learned in GAMA I. and optimize the commercialization system process setting together with a deeper integration of the Commercialization Board into applied research activities at BC. We will focus on practical applications leading to innovations and their practical applicability, on verification of application potential in new R&D results and on increasing financial and non-financial (public relevance) benefits for BC.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20801 - Environmental biotechnology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CE - Biochemie<br>EB - Genetika a molekulární biologie<br>EH - Ekologie – společenstva<br>EI - Biotechnologie a bionika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TP-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  22 652 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  21 031 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč