Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TP01010056

Inovace pro dopravu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

 • Veřejná soutěž

  1.VS GAMA 2 (STA02019TP010)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TP01010056 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Innovation for transport

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to support the process of commercialization of research and development outputs in the critical phase of proof-of-concept. We focuse on the outputs, which have the potential to be applied in practice. The project should contribute to further streamlining of knowledge transfer into practice, to the intensive activities of the Council for Commercialization and even greater involvement of the Technology Transfer Center in the whole process. CDV aims to apply promising research results in practice in the form of specific products and technologically and professionally top services. The key objective is to increase revenues from the commercialization process, which will gradually replace the amount of financial support for the proof-of-concept phase with its own revenues.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20104 - Transport engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JM - Inženýrské stavitelství<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TP-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 952 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 152 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč