Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TP01010066

ProoFOND

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

 • Veřejná soutěž

  1.VS GAMA 2 (STA02019TP010)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Rektorát ČVUT

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TP01010066 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  ProoFOND

 • Anotace anglicky

  The main objectives is support and higher efficiency of the already established knowledge transfer system at CTU in Prague, while supporting the verification of new results of applied research and experimental development. We plan to financially support a number of sub-projects that will bring innovations with a high probability of their practical application in the application sphere during the project period. Within the framework of the ongoing knowledge transfer system we plan to ensure efficient use of so far invested public funds and stabilize and mechanism of gradual replacement of project money with financial money obtained from successfully commercialized results and further aim for fulfillment of the internal fund from commercialization profits.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20104 - Transport engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JN - Stavebnictví<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TP-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  18 485 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 260 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč