Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj prototypu výrobní linky pro barvení minerálů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Karlovarský kraj

 • Program

  Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery

 • Veřejná soutěž

  Inovační vouchery KVK 1 (SKKV201200001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  269/2012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Prototype Development of Production Line for Dying of Minerals

 • Anotace anglicky

  The project goal is an innovation of production process for dying of minerals, which will strengthen the competitiveness of the applicant. The provider of knowledge should ensure to the applicant the development of a prototype semi-automatic production line for dying of minerals with increased capacity. The output of the project will be complete manufacturing documentation including the project of electricity, risk analysis and instructions for use.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IN - Inovace

 • CEP - hlavní obor

  JQ - Strojní zařízení a nástroje

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20302 - Applied mechanics<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Poskytovatel znalostí zajistil pro firmu vývoj prototypu výrobní linky. Dle zpracované dokumentace již započala výroba výrobní linky a došlo tak k bezprostřednímu přenosu získaných znalostí do praxe. Nová špičková poloautomatická výrobní linka pro barve?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2012

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 6. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-KKV-UE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 5. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  169 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  141 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  28 tis. Kč