Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021 (BV III/2 - VZ)

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  č.j. MV-104005-33/VZ-2017

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of Security Approaches in the Design of Fire Protection of Buildings and Solution Proposal for the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  Creating an analysis of a system designing the fire safety of buildings abroad. Analysis of the existing principles of fire safety design of buildings in the Czech Republic - analysis of the Code of Fire Safety Standards of the ČSN 73 08xx series and related standards, including description of problematic areas. Furthermore, the creation of a new or modification of the existing fire safety design system in the Czech Republic, including the implementation of methods of fire safety engineering.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JN - Stavebnictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 6. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MV0-VH-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 262 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 026 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč