Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 1 (SMV02015BV001)

 • Hlavní účastníci

  CESNET, zájmové sdružení právnických osob<br>Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MV-90641-3/OBVV-2015

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Threat detection of infrastructure safety

 • Anotace anglicky

  Fiber infrastructure is absolutely essential for the vast majority of traffic information over long distances. This obviously applies to communications of government, research organizations, banks, security forces or hospitals. In other cases, it is alsoa critical communication, such as management or security. Also, most phone calls, including mobile call transmissions over greater distances runs over optical fibers. Fiber infrastructure is often threatened both during construction work (eg. mistakes),but also thefts. The fibers themselves may be used directly as a distributed sensor, and can also be used to detect anomalies accompanied by vibrations. Thus, the aim of the project is to design and implement a security system where, at the appropriateconfigurations, fibers can still serve the primary purpose, namely to transfer data, and it is not necessary to reserve special fibers for sensing anomalies. Outside the necessary functions for communicating government is thus possible to capture anomalies of other critical infrastructures such as conductor EHV lines, along pipelines or in embankments of railway lines or highways. The new system will help to increase the security of critical infrastructures. Thanks to early detection of potential disruptions of a fiber infrastructure threats can be averted, thereby enhancing the protection of data infrastructures.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MV0-VI-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  22 282 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  22 254 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč