Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2 (SMV02017BV002)

 • Hlavní účastníci

  GreyCortex s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MV-113874-4/OBVV-2016

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Monitoring and analysis of communication for security surveillance of critical energy infrastructure

 • Anotace anglicky

  This project’s main goal is the applied research and implementation of a comprehensive system to protect critical energy infrastructure security against cyber threats through state-of-the-art power grid monitoring and advanced artificial intelligence algorithms. The resulting system will proactively detect known and unknown threats to critical infrastructure, predict and detect failure events, operational problems, and identify anomalous behaviors beyond those which are identifiable through reliance on known signatures and other static forms of threat detection. The project’s goal will be reached through completion of a series of milestones, including the production of a series of concepts, designs, software packages, etc. The most important of these milestones are: - Creation of a testing environment - Generation of an energy network operation simulator - Simulation of security threat scenarios - Development of algorithms, artificial intelligence, and machine learning

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MV0-VI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 612 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 484 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 128 tis. Kč