Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 3 (SMV02018BV003)

 • Hlavní účastníci

  Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MV-56090-3/OBVV-2019

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Fire development modelling of engineered wood

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to obtain a set of pyrolysis and combustion model input parameters to be used in the CFD model of fire development and fire spread over the engineered wood products (EWPs). Materials like plywood, particleboard, medium density fiberboard or oriented strand board are commonly used in the construction industry for both interior or exterior structural and nonstructural applications as well as home/commercial furnishing. These materials significantly influence the development of fire and contribute to the overall enclosure fire load. CFD model of EWPs fire development finds application in forensic investigations and building design. Project is divided to experimental and numerical part. Model input parameters are either directly measured on the microscale and bench scale or inferred using methods of numerical optimization. Experimental data will be further used to validate the obtained model input parameters. Experiments vary from microscale to large scale experiments. This allows calibrating the model input parameters over the wide range of experimental conditions. EWPs parameters of pyrolysis and combustion will be transferred to specialized CFD fire model Fire Dynamics Simulator (FDS).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 7. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MV0-VI-U

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 508 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 508 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč