Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Epigenetické určení věku zůstavitele ze stopy krve nebo spermatu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 3 (SMV02018BV003)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  VI20202022123

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Epigenetic age of blood or sperm trace donor

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is the experimental development of the methodology for determining the age of the perpetrator from a biological trace (blood or sperm) by means of an epigenetic (methylation) DNA analysis. This goal would extend the amount of information from the most common DNA traces that can be used to investigate serious crimes. It refers to the situations, when there is no suspect or no match to the suspect or to the profile in IS CODIS DNA database.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50502 - Criminology, penology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30101 - Human genetics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AG - Právní vědy<br>EA - Morfologické obory a cytologie<br>EB - Genetika a molekulární biologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  3. 4. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MV0-VI-U

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 015 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 015 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč