Analýzy z oblasti vědy a výzkumu

Programy

Tato část představuje informace o jednotlivých nástrojích aplikovaného výzkumu, které jsou administrovány Technologickou agenturou ČR.

Statistika programů TA ČR

Souhrnná data k programům TA ČR aktualizována vždy k poslednímu dni předchozího měsíce

Zobrazit více

Interim evaluace Programu ÉTA

Hlavní závěry a doporučení z průběžné evaluace Programu ÉTA

Zobrazit více

Trvání programů TA ČR

Přehled o době trvání programů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spravovaných TA ČR

Zobrazit více

ERA-NET Cofundové výzvy

Podpořené projekty mezinárodních výzev ERA-NET Cofund v rámci programu Horizont 2020

Zobrazit více

Program THÉTA

Přehled o 1. a 2. veřejné soutěži programu na podporu transformace a modernizace energetického sektoru

Zobrazit více

Program DELTA

Informace o šesti veřejných soutěžích programu na podporu mezinárodní spolupráce

Zobrazit více

Program ZÉTA

Přehled o prvních dvou veřejných soutěží programu na podporu začínajících výzkumnic a výzkumníku v inovačních aktivitách a kultuře rovných příležitostí

Zobrazit více

Program GAMA

Informace o programu se zaměřením na ověřování výsledků VaV vzniklých ve výzkumných organizacích pro praktické využití a jeho uplynulých veřejných soutěžích

Zobrazit více

Program EPSILON

Informace o programu na podporu projektů zaměřených převážně na průmyslové technologie, jejichž výsledky mají rychlé uplatnění na trhu

Zobrazit více

Program ALFA

Přehled o ukončeném programu ALFA zaměřeného na podporu v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů

Zobrazit více

Program ÉTA

Přehled o prvních dvou veřejných soutěžích programu na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění

Zobrazit více

Program Národní centra kompetence

Projekty 1. veřejné soutěže nového programu na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou

Zobrazit více

Program Centra kompetence

Souhrn dvou veřejných soutěží programu na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou

Zobrazit více

Výzkum v datech

Zde naleznete analýzu podpory TA ČR a projektů VaVaI z různých úhlů pohledu.

Oborové zaměření podpořených projektů TA ČR

Přehled hlavních oborů projektů dle klasifikace CEP

Zobrazit více

Krajské srovnání

Souhrnné údaje o podpoře vyplacené Technologickou agenturou ČR podle jednotlivých krajů

Zobrazit více

Spolupráce

Přehled o spolupráci jednotlivých typů subjektů v programech TA ČR

Zobrazit více

Nejčastější účastníci podpořených projektů

Přehled o nejčastějších účastnících podpořených projektů podle typu organizace

Zobrazit více

Čas jsou peníze

Informace o době trvání projektů v jednotlivých programech TA ČR

Zobrazit více

Účastnící podpořených projektů

Informace o účastnících podpořených projektů dle typu organizace, sídla a formy spolupráce

Zobrazit více

Očekávané výsledky v programech TA ČR

Přehled výsledků podpořených projektů

Zobrazit více

Dosažené výsledky programů TA ČR

Přehled o dosažených výsledcích v programech TA ČR

Zobrazit více

Projekty v programech TA ČR

Informace o počtu projektů v programech TA ČR a o výši financování podpořených projektů

Zobrazit více

Financování výzkumu a vývoje v Česku

Přehled o vývoji financování výzkumu a vývoje v Česku a pozici TA ČR v systému

Zobrazit více

Mapování inovačních kapacit ČR INKA

Prezentace dat ze strukturovaných rozhovorů projektu mapování inovační kapacity INKA 2

Zobrazit více