All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
1G46093

Use of breeding and improvement methods in testing of forest tree species reproductive material sources.

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Using of natural sources (National programme of research)

 • Call for proposals

  Využití přírodních zdrojů 1 (SMZE2004NTP3)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  5577/04 - 3020

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití šlechtitelských metod při testování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin

 • Annotation in Czech

  Předmětem navrhovaného projektu je využití šlechtitelských metod při testování zdrojů reprodukčního materiálu smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého. Získané výsledky budou využity při formulaci návrhů na jejich zařazení do kategorie testovaných (ověřených) zdrojů reprodukčního materiálu. V rámci praktické realizace získaných výsledků bude provedena rovněž individuální selekce v rámci ověřovaných populací smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého, která bude představovat základ pro tvorbu syntetických odrůd ověřených populací. Realizace navrhovaného projektu je v souladu s příslušnou legislativou České republiky, navazující na legislativní pravidla obhospodařování a využívání zdrojů reprodukčního materiálu v rámci členských zemíEU.

Scientific branches

 • R&D category

  NV - Nonindustrial research (Applied research excluded Industrial research)

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - another secondary branch

  EH - Ecology - communities

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The research plan contributed to the acquirements on genetical variability Sm, Bo and Md. The testing results for the selection of the most valuable populations were taken into account and their classification as reproduction material was carried out.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2004

 • Realization period - end

  Dec 31, 2008

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 21, 2008

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP09-MZE-1G-U/04:3

 • Data delivery date

  Nov 4, 2009

Finance

 • Total approved costs

  6,414 thou. CZK

 • Public financial support

  6,381 thou. CZK

 • Other public sources

  1 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  33 thou. CZK