All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

New catalysts and reagents for sustainable green syntheses and combinatorial syntheses

Public support

 • Provider

  Ministry of Industry and Trade

 • Programme

  Sustainable welfare

 • Call for proposals

  Trvalá prosperita 1 (SMPO200600001)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2A-1TP1/090

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nové katalyzátory a činidla pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy.

 • Annotation in Czech

  Výzkum bude zaměřen na přípravu nových katalyzátorů a činidel pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy, které budou imobilizované na přírodním keratinu, polyakrylamidu a lipofilní parafinové bázi a dále studium jejich aplikací v sofistikovaných chemických syntézách a nízkotonážních syntetických procesech. Katalytickým centrem budou struktury aplikovatelné pro přenos aniontů při katalýze fázovým přenosem (kvarterní amoniové soli s různou lipofilitou), struktury pro aktivaci a přenos acylových syntonů včetně heteroanalogů při inverzní katalýze fátovým přenosem (N,N-disubstituované 4-aminopyridiny, 9-aminoakridiny, resp. pyridin-1-oxidy). Činidlem pro kombinatoriální syntézy bude přes benzenový skelet imobilizovaný benzotriazol derivatizovaný v poloze 1 především reakcí s kyanhydriny.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • CEP classification - main branch

  CC - Organic chemistry

 • CEP - secondary branch

  CD - Macromolecular chemistry

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10404 - Polymer science

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Patent applications (7), certified technologies (6), one chapter in international monograph, contribution in international journal, 19 abstracts in international abstract books, sonochemical mini-reactor prototype were listed as results of the project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Nov 20, 2006

 • Realization period - end

  Dec 31, 2011

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  May 10, 2011

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP12-MPO-2A-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 23, 2012

Finance

 • Total approved costs

  46,241 thou. CZK

 • Public financial support

  23,959 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  22,282 thou. CZK