All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Atmospheric-Pressure Plasma-Assisted Coating Deposition on Functional Fibers and Advanced Coating-Thickness Measurement using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

  Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D

 • Call for proposals

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  M2 - International cooperation

 • Contract ID

  MSMT-19178/2022-37

Alternative language

 • Project name in Czech

  Funkcionalizace vláken plazmatem-asistovanou depozicí vrstev za atmosférického tlaku a pokročilá analýza tloušťky vrstvy spektroskopií laserem buzeného plazmatu

 • Annotation in Czech

  Jelikož oba projektoví partneři významně přispívají v oboru výzkumu plazmových technologií, v rámci projektu bude společným zájmem splnit následující aktivity a cíle: Test MSDBD, případně DCSBD výboje ve vzduchu/dusíku se zastoupením vhodného monomeru k přípravě funkčních vrstev na vláknech doporučených projektovým partnerem. Ověření vlastností vrstev připravených vhodným postupem plazmatem-asistované depozice vrstev za atmosférického tlaku (morfologie, chemické složení, stabilita a tloušťka) s využitím metod dostupných v centru CEPLANT SCI MUNI (CLM, SEM, EDS/WDS, FTIR, XPS). Testy kvality a stability vrstev na vlákenných substrátech a jejich stárnutí v závislosti od podmínek plazmatem-asistované depozice vrstev u obou partnerů. Analýza vrstev a případně produktů v plazmatem-aktivovaném plynu pro stanovení bezpečnosti zbytkových produktů (plynná FTIR, chemické analyzátory a indikátory) u žadatele CEPLANT SCI MUNI. Propojení výzkumných odvětví a zahájení koordinace výzkumných aktivit obou institucí, a to HAWK Göttingen odborně způsobilého v měření chemického složení a tloušťky vrstev metodou LIBS, a CEPLANT SCI MUNI zkušeného v navrhování a vývoji nových plazmových technologií. Rozšíření vědomostí, zkušeností a kontaktů PhD studentů, juniorských a seniorních výzkumníků na mezinárodní a mezioborové úrovni. Příprava společné publikace v žurnálu s IF a prezentace výsledků na konferencích.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - secondary branch

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - another secondary branch

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BH - Optics, masers and lasers<br>BK - Liquid mechanics<br>BL - Plasma physics and discharge through gases<br>JI - Composite materials

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-8J-R

 • Data delivery date

  Feb 27, 2023

Finance

 • Total approved costs

  398 thou. CZK

 • Public financial support

  398 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK