All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Digital twin for increased reliability and sustainability of concrete bridges

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)

 • Main participants

  SAFIBRA, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  CK03000023 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vývoj softwarového systému pro vyhodnocování spolehlivosti a životnosti dopravních konstrukcí s využitím tzv. digitálního dvojčete. Digitální model, tzv. dvojče, umožní sledování celkového chování konstrukce v reálném čase na základě měřené odezvy v monitorovaných bodech. Digitální dvojče umožní rychlé posouzení stavu a chování konstrukce a provede predikce vývoje bezpečnosti a spolehlivosti i do budoucnosti. Výsledky projektu budou využity při správě a efektivním plánování údržby dopravních konstrukcí. Digitální dvojče bude kombinovat technologie tří oborů: pokročilá výpočtová mechanika nelineárního modelování stavebních konstrukcí, umělá inteligence a metody strojového učení (Deep learning) a moderní monitorovací technologie s využitím opto-vláknových senzorů.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - secondary branch

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BD - Information theory<br>JD - Use of computers, robotics and its application<br>JN - Civil engineering

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-CK-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  34,217 thou. CZK

 • Public financial support

  26,837 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  7,381 thou. CZK