All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Smart City - Smart Region - Smart Community

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Rektorát

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  17_048/0007435-01

Alternative language

 • Project name in Czech

  Smart City - Smart Region - Smart Community

 • Annotation in Czech

  "Hlavním cílem projektu je prohloubení vědecko-výzkumných poznatků konceptu Smart City, které usilují o řešení dlouhodobých společenských potřeb obyvatel, zlepšení kvality života a zvýšení konkurenceschopnosti. Dílčí cíle - dobudování VaV infrastruktury v rámci univerzitního profilového tématu Smart - zvýšení výzkumných kapacit a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vytváření interdisciplinárních VaV týmů univerzitního profilového tématu Smart a realizace výzkumných záměrů (WP1 - Inovativní veřejná správa, WP2 Veřejné služby a infrastruktura, WP3 Kvalita života a živ. prostředí, WP4 Lidské zdroje) - rozvoj strategické spolupráce s VO, soukromým sektorem a veřejnou správou v Ústeckém kraji, ČR i přeshraničním prostoru - posílení principu partnerství a zapojení veřejnosti do rozhodování "

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • OECD FORD - main branch

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - secondary branch

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - another secondary branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AE - Management, administration and clerical work<br>AH - Economics<br>DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DO - Protection of landscape<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2018

 • Realization period - end

  Feb 28, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Sep 6, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-EF-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  93,944 thou. CZK

 • Public financial support

  93,944 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  5,257 thou. CZK