All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Digital Twin of a Wastewater Treatment Plant for Treatment Simulation and Optimization in Real Scale and Time

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  TREND 4 (STA02021FW040)

 • Main participants

  Prague Advanced Technology and Research Innovation Center, a.s.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  FW04020040 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je - pomocí implementace nových poznatků z oboru informatiky, pokročilých technologií a principů Průmyslu 4.0 - zajištění efektivního čištění odpadních vod (ČOV), s možností optimalizací v reálném čase na základě simulací technologických opatření v digitálním dvojčeti ČOV. Dalším cílem je integrace nového principu správy dokumentace a jejího řízení pomocí digitálního dvojčete, což díky databázovému systému v objektové architektuře umožní automatizaci provozních úkonů, efektivní správu provozních dat a průběžné vyhodnocování definovaných indikátorů výkonnosti (spotřeba el. energie, kvalita odtoku, uhlíková stopa, apod.).

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - secondary branch

  20705 - Remote sensing

 • OECD FORD - another secondary branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DO - Protection of landscape<br>JD - Use of computers, robotics and its application<br>JP - Industrial processes and processing<br>JQ - Machinery and tools

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2022

 • Realization period - end

  Jun 30, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-FW-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  13,892 thou. CZK

 • Public financial support

  10,555 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,337 thou. CZK