All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Origins and changes of the Germanic society of the Middle and Late Roman Period on the basis of testimony of cremation burial ground Modřice-Sádky

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.<br>Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  15-20700S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kořeny a proměny germánské společnosti střední a mladší doby římské ve světle výpovědi žárového pohřebiště Modřice-Sádky

 • Annotation in Czech

  Metodickým základem projektu je rozsáhlé zpracování 230 hrobů odkrytých na germánském žárovém pohřebišti ze střední a mladší doby římské v trati Modřice-Sádky. Analytické rozbory zahrnují jak klasický antikvární přístup k jednotlivým nálezovým kategoriím a standardní chronologickou a kulturní determinaci jednotlivých hrobových celků, tak i experty prováděné přírodovědné analýzy včetně spektrálních prvkových analýz materiálových kategorií a datování 14C vybraných celků. Ve významné míře jsou dílčí výpovědi nekropole konfrontovány se širokým spektrem archeologických pramenů z celého území neřímské části evropské pevniny, včetně rozsáhlé vektorové syntézy hrobových celků publikovaných z kulturně a chronologicky komparativních kontextů. Projekt tak přináší nový pohled na chronologicky strukturované proměny germánské populace mladší doby římské pomocí dekódování celé škály symbolů sociální sféry a interpretace jejich v přechodových rituálech transformovaného obrazu. Hlavním výstupem projektu je publikace výsledků všech projektových činností a závěrů formou kolektivní monografie.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Project results evaluation

  The project implementation corresponds to its assignment. Our knowledge of the development of Germanic settling, including its integration into an international context, has been profoundly deepened thanks to a multidisciplinary approach. The project results were presented at an expert forum. The overall negative rating was decisively influenced by the failure to submit a collective monograph.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 5, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 12, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  2,285 thou. CZK

 • Public financial support

  2,285 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK