All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Role of Centers in Transitional Society based on the Evidence from Early Mediaeval Moravia and Silesia (10th – 11th century)

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  15-22658S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska

 • Annotation in Czech

  Projekt řeší otázku vývoje a postavení Moravy v 10 a 11. století na základě analýzy vybraných opevněných center ze střední a severní části země včetně tzv. českého Slezska a široké komparace s blízkými jevy ve společnostech obdobného charakteru. Detailnímu rozboru bude podrobena struktura těchto útvarů na základě archeologických nálezů i písemných pramenů, a to ve vztahu k proměnám společnosti v důsledku nejzávažnějších událostí vedoucích k proměně dosavadní mapy střední Evropy. Klíčový problém představuje obnova či vznik nových hradů v 10. století a míra kontinuity se sítí raně přemyslovských center. Součástí řešených otázek je problematika funkce, socioekonomické struktury i kulturních a obchodních kontaktů těchto sídel. Pozornost je věnována postavení Moravy mezi okolními mocenskými útvary a vývoji povelkomoravských elit.. Hlavním výstupem bude kolektivní monografie.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The result of the project is a valuable synthesis of the current knowledge of the early medieval centres of Moravia in the 10th - 11th century. The project was completed in the extended term by a comprehensive monograph published in English.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 5, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 12, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 12, 2019

Finance

 • Total approved costs

  5,281 thou. CZK

 • Public financial support

  4,040 thou. CZK

 • Other public sources

  1,241 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK