All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

The Role of Centers in Transitional Society based on the Evidence from Early Mediaeval Moravia and Silesia (10th – 11th century)

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

  • Main participants

    Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    15-22658S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Úloha center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska

  • Annotation in Czech

    Projekt řeší otázku vývoje a postavení Moravy v 10 a 11. století na základě analýzy vybraných opevněných center ze střední a severní části země včetně tzv. českého Slezska a široké komparace s blízkými jevy ve společnostech obdobného charakteru. Detailnímu rozboru bude podrobena struktura těchto útvarů na základě archeologických nálezů i písemných pramenů, a to ve vztahu k proměnám společnosti v důsledku nejzávažnějších událostí vedoucích k proměně dosavadní mapy střední Evropy. Klíčový problém představuje obnova či vznik nových hradů v 10. století a míra kontinuity se sítí raně přemyslovských center. Součástí řešených otázek je problematika funkce, socioekonomické struktury i kulturních a obchodních kontaktů těchto sídel. Pozornost je věnována postavení Moravy mezi okolními mocenskými útvary a vývoji povelkomoravských elit.. Hlavním výstupem bude kolektivní monografie.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    AC - Archaeology, anthropology, ethnology

  • CEP - secondary branch

    AB - History

  • CEP - another secondary branch

  • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

    50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Project results evaluation

    The result of the project is a valuable synthesis of the current knowledge of the early medieval centres of Moravia in the 10th - 11th century. The project was completed in the extended term by a comprehensive monograph published in English.

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2015

  • Realization period - end

    Dec 5, 2018

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    Apr 12, 2016

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP19-GA0-GA-U/01:1

  • Data delivery date

    Jun 12, 2019

Finance

  • Total approved costs

    5,281 thou. CZK

  • Public financial support

    4,040 thou. CZK

  • Other public sources

    1,241 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK