All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Revisiting the relationship between import quality and importer income and its effects on international trade patterns

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Main participants

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  19-16764S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země

 • Annotation in Czech

  Jedním z ústředních bodů soudobé teorie mezinárodního obchodu je otázka vztahu kvality dováženého zboží a ekonomické vyspělosti dovážející země. Empirické verifikace v této oblasti jsou však do značné míry kontroverzní, a to zejména s ohledem na obtížné vymezení tzv. obchodovatelnosti statků. Cílem předkládaného projektu je proto metodologicky i empiricky přispět k řešení tohoto problému, a to ve třech základních liniích. Za prvé, projekt vypracuje alternativní inovativní metodologii k podrobnému vyhodnocení závislosti kvality dovážené produkce na ekonomické vyspělosti dovážející země (linie 1). Následně tuto metodologii aplikuje na výzkum dvou specifických souvisejících otázek, a sice do jaké míry závisí tzv. "zelená spotřeba" na individuálním příjmu spotřebitele (linie 2) a zda existují rozdíly v kvalitě zboží spotřebovávaného v původních a nových členských zemí EU (linie 3).

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

 • Latest support payment

  Apr 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Jun 26, 2023

Finance

 • Total approved costs

  3,280 thou. CZK

 • Public financial support

  3,280 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK