All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Compactness in set theory, with applications to algebra and graph theory

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Standard projects

 • Call for proposals

  SGA0202300001

 • Main participants

  Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  23-04683S

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kompaktnost v teorii množin a její aplikace v algebře a teorii grafů

 • Annotation in Czech

  Studium kompaktnosti, tedy určení toho, do jaké míry jsou globální vlastnosti dané struktury determinovány jejími lokálními vlastnosti, je jedním z centrálních témat mnoha oborů moderní matematiky. Navrhovaný projekt se soustředí na kompaktnost nespočetných struktur s důrazem na formulaci nových množinově-teoretických technik a metod, případně na rozvoj stávajících technik, které lze následně aplikovat v dalších oblastech matematiky. Projekt bude rozvíjet výzkum tzv. stromových vlastností a široké řady aproximačních principů, jako jsou např. square principle, diamond či club guessing, a jejich zobecnění na více dimenzí. Techniky a metody vyvinuté v této fázi aplikujeme na problémy mající svůj původ v homologické algebře nebo v teorii grafů. V případě homologické algebry především na studium případů, kdy se jistý odvozený funktor rovná nule, a v případě teorie grafů na analýzu malých podgrafů grafu s nespočetným chromatickým číslem.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • OECD FORD - main branch

  10101 - Pure mathematics

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BA - General mathematics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-GA0-GA-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  6,202 thou. CZK

 • Public financial support

  6,202 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK