All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The Roman enclave in Mušov area, the actual problems and its relevance for Roman military history on the Danube

Public support

 • Provider

  Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Programme

  Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the Academy of Sciences of the Czech Republic

 • Call for proposals

  Výzkumné granty 1 (SAV0-AB2001)

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Římská enkláva v oblasti Mušova, současné problémy a význam pro římské vojenské dějiny v Podunají

 • Annotation in Czech

  Ačkoliv v posledních letech byl učiněn větší počet pozoruhodných objevů, které významným způsobem rozmnožily naše znalosti v rámci současného archeologického i historického výzkumu o římských výbojích severně od Dunaje je ještě mnoho nedořešených problémů. Jako nejnaléhavější se jeví nutnost pokračovat ve výzkumu výjimečné enklávy římsko antické kultury na jižní Moravě, zaměřeného na řešení otázek, spojených s nejvýznamnejšími a zcela atraktivními nálezy, které překvapily vědeckou veřejnost v poslední době a nemohly být v minulých projektech blíže pojednány, mají však zcela rozhodující význam pro pochopení římských aktivit severně od Dunaje. Důraz kladen na studium historických souvislostí římských vojenských a jiných zařízení, které se hromadí na ploše několika stovek hektarů v oblasti mušovského regionu, osvětlení jejich funkce, chronologie a na možnosti jejich interpretace.

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  Projekt doložil mimořádné postavení lokality "Hradisko" jako rozsáhlé opěrné báze římského vojska. Vědecký význam výsledků přesahuje hranice našich zemí. Mimo jiné byl publikován a vyhodnocen nález století, hrob germánského krále z okolí "Hradiska".

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2001

 • Realization period - end

  Jan 1, 2003

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2004/AV0/AV04IA/U/N/3:2

 • Data delivery date

  Oct 13, 2004

Finance

 • Total approved costs

  2,140 thou. CZK

 • Public financial support

  1,089 thou. CZK

 • Other public sources

  1,051 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK