All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Electrochemical immunosensor for the detection of HMGB1 in serum of leukemia patients: a tool for rapid assessment of treatment success

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZ0202000001

 • Main participants

  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NU20-08-00106

Alternative language

 • Project name in Czech

  Elektrochemický imunodetektor pro detekci HMGB1 v séru pacientů s různými formami leukémie: metoda pro rychlé zhodnocení úspěšnosti léčby

 • Annotation in Czech

  Vzhledem k vysokému počtu úmrtí pacientů trpících nádorovým onemocněním představuje nalezení vhodného biomarkeru velikou výhodu pro včasnou detekci nemoci. Zvýšená exprese proteinu HMGB1 je obecně spojována s horší prognózou přežití u pacientů trpících nádorovým onemocněním. Současný výzkum prokázal, že stanovení hladiny HMGB1 v krevním séru nabízí užitečný prognostický nástroj a potenciální biomarker přežití pacientů s leukémií. Z toho důvodu má vývoj nové a přesnější metody stanovení hladiny HMGB1 v séru velký význam pro klinickou praxi. Cílem předkládaného návrhu je vyvinout elektrochemický imunosenzor (s elektrodami na bázi Au s použitím nanomateriálů s navázanými specifickými monoklonálními protilátkami) pro rychlou, přesnou a cenově přijatelnou detekci hladiny HMGB1 u pacientů s různými formami leukémie. Znalost hladiny HMGB1 v krevním séru pacientů trpících leukémií umožní lékařům rycheji zhodnotit úspěšnost léčby, progresi onemocnění a popřípadě navrhnout alternativní strategii léčby.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10601 - Cell biology

 • OECD FORD - secondary branch

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - another secondary branch

  20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CE - Biochemistry<br>EA - Morphology and cytology<br>EB - Genetics and molecular biology<br>EI - Biotechnology and bionics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Data delivery date

  Nov 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,325 thou. CZK

 • Public financial support

  7,325 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK