All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

New biomarkers of inherited metabolic diseases

Public support

 • Provider

  Ministry of Health

 • Programme

 • Call for proposals

  SMZ0202000001

 • Main participants

  Fakultní nemocnice Olomouc

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  NU20-08-00367

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nové biomarkery dědičných metabolických poruch

 • Annotation in Czech

  Dědičné metabolické poruchy (DMP) tvoří největší skupinu vzácných onemocnění a představují závažný zdravotnický problém. Jsou typicky způsobeny sníženou aktivitou enzymu či abnormální funkcí proteinového transportéru vedoucí ke změnám v hladinách metabolitů. Tyto biochemické odchylky způsobují klinické příznaky a jsou klíčem k diagnostice. Identifikace nových biomarkerů zvyšuje efektivitu diagnostického procesu, což je rozhodující zejména pro populační screeningové programy, kde selektivita a specificita jsou klíčovými pojmy. Nalezení těchto biomarkerů tradičními metodami je experimentálně obtížné a ve většině případů založené na náhodě. V předchozích experimentech jsme ve spolupráci s několika zahraničními pracovišti úspěšně použili metody necílené metabolomiky k popsání nových biomarkerů DMP. Cílem předkládaného projektu je detekce, strukturní elucidace a validace nových biomarkerů DMP pokročilými technikami hmotnostní spektrometrie. Nové biomarkery v konečném důsledku zlepší diagnostiku a screening DMP jak v České republice tak celosvětově.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

 • OECD FORD - secondary branch

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - another secondary branch

  10103 - Statistics and probability

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BB - Applied statistics, operational research<br>CB - Analytical chemistry, separation<br>FS - Medical facilities, apparatus and equipment

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Apr 19, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Data delivery date

  Nov 21, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,067 thou. CZK

 • Public financial support

  9,067 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK