All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

SINGLETO - Research of photooxidation decomposition of CWA and biological agents by singlet oxygen and other reactive forms of oxygen generated by the interaction of light and photosensitizers on the basis of phtalocyanines

Public support

 • Provider

  Ministry of Defence

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Vojenský výzkumný ústav, s.p.

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  1801 2 5330

Alternative language

 • Project name in Czech

  SINGLETO - Výzkum fotooxidačního rozkladu BCHL a BBP singletním kyslíkem a jinými reaktivními formami kyslíku, generovanými interakcí světla s fotosensitizátory na bázi ftalocyaninů

 • Annotation in Czech

  Navrhovaný projekt aplikovaného výzkumu řeší aktuální problém detoxikace a dezinfekce citlivých a vnitřních povrchů VTM. Navrhovaný výzkumný projekt řeší zajištění potřeb jednotek AČR a specialistů chemického vojska AČR v oblasti chemického zabezpečení vojsk vyplývající z účasti AČR v operacích NATO a při plnění úkolů spojených s prováděním dekontaminace citlivých a vnitřních povrchů VTM. Cílem řešení je navrhnout a ověřit možnosti využití singletního kyslíku a dalších reaktivních forem kyslíku pro efektivní a účinnou dekontaminaci zejména: - citlivých povrchů VTM, - vnitřních povrchů vojenské techniky kontaminovaných parami BCHL a aerosoly BBP, - speciálních optických, elektronických a komunikačních zařízení ve výzbroji jednotlivce. Konkrétními výstupy projektu budou: (1) Souhrnná výzkumná zpráva o výsledcích výzkumu fotooxidačního rozkladu BCHL a BBP singletním kyslíkem a jinými reaktivními formami kyslíku, generovanými interakcí světla s fotosensitizátory na bázi ftalocyaninů, (2) návrh funkční a ověřené receptury aktivního činidla pro detoxikaci BCHL a dezinfekci BBP na bázi využití singletního kyslíku

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20402 - Chemical process engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The output of the project is a comprehensive research report containing validated and comprehensive knowledge on reactive oxygen species. The reactive species were singlet oxygen (generated by the interaction of light with phthalocyanines), ozone and plasma (containing singlet oxygen, ozone, ionised oxygen particles and oxygen radicals). The decontamination efficiency of these reactive oxygen species has been verified with BCHL, the kinetics of the decomposition reactions have been studied and the possibilities of influencing these kinetics have been verified. The decontamination effect of singlet oxygen towards BCHL was observed, but was not polyvalent, as in the case of ozone. In contrast, this effect was not observed for plasma and plasma could be useful in the decontamination of sensitive materials.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 7, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 27, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-MO0-OW-U/02:1

 • Data delivery date

  Jun 24, 2021

Finance

 • Total approved costs

  8,943 thou. CZK

 • Public financial support

  8,943 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK