All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research on the method of plasma decontamination

Public support

 • Provider

  Ministry of Defence

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Vojenský výzkumný ústav, s.p.

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  2301 5 3230

Alternative language

 • Project name in Czech

  DEPLAZ – Výzkum způsobu dekontaminace plazmou

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem navrhovaného projektu je výzkum a ověření možností dekontaminační technologie založené na plazmě. Tento projekt řeší aktuální problém detoxikace a dezinfekce citlivých povrchů a vybavení včetně datových nosičů. Zařízení pracující s nízkoteplotní plazmou začínají být využívána pro dezinfekci, kde vykazují vysokou účinnost. Současný stav poznání dává velice reálné předpoklady, že stejné nebo obdobné technologie lze využít i pro rozklad BCHL a jiných vysoce toxických chemických látek. Tato technologie je z principu šetrná k povrchům dekontaminovaného vybavení, nevyžaduje vodu ani dekontaminační směsi a při použití nedochází k produkci nebezpečných odpadů. Obojí poskytuje obrovskou výhodu této technologie jak z logistických, tak environmentálních hledisek. Cílem řešení projektu je navrhnout a prakticky ověřit možnosti využití technologie založené na plazmě pro efektivní a účinnou dekontaminaci zejména: • citlivých povrchů vojenské techniky; • speciálních optických, elektronických a komunikačních zařízení ve výzbroji jednotlivce. Výzkumný projekt řeší zajištění potřeb jednotek AČR a specialistů chemického vojska AČR v oblasti chemického zabezpečení vojsk vyplývající z účasti AČR v operacích NATO a při plnění úkolů spojených s prováděním dekontaminace citlivých materiálů a zařízení.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20402 - Chemical process engineering

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Feb 28, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MO0-OY-R

 • Data delivery date

  Mar 10, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,940 thou. CZK

 • Public financial support

  10,940 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK