All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

IDEVYC – Indicator of decontamination quality during training

Public support

 • Provider

  Ministry of Defence

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Vojenský výzkumný ústav, s.p.

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  2201 5 1630

Alternative language

 • Project name in Czech

  IDEVYC – Indikátor kvality dekontaminace při výcviku

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výcviku dekontaminace příslušníky chemického vojska AČR. Výcvik dekontaminace je v současné době prováděn pouze nanečisto s omezeným použitím reálných BCHL. Hodnocení účinnosti dekontaminačního zásahu, pokud se provádí, spočívá v pracném odběru vzorků zbytkové kontaminace stěrem tampony nebo extrakcí cvičných panelů s následnou analýzou pomocí metody plynové chromatografie. Nevýhodou této metody je:  vyhodnocení zbytkové kontaminace pouze na malé ploše cvičného panelu, který pouze velmi omezeně simuluje reálný povrch vojenské techniky a materiálu,  pracnost a zdlouhavost metodiky vyhodnocování účinnosti a kvality dekontaminačního zásahu,  bezpečnostní rizika při výcviku dekontaminace s reálnými BCHL. Cílem projektu je (1) výzkum, návrh a ověření vhodného netoxického simulačního prostředku, aplikovatelného na povrch techniky, terénu, výstroje, prostředků individuální ochrany, případně povrchu lidské kůže, umožňujícího po praktickém provedení cvičného dekontaminačního zásahu s použitím zavedených dekontaminačních technologií v AČR v reálných podmínkách, jednoduchým a rychlým způsobem indikovat a v reálném čase vyhodnotit místa, kde byla dekontaminace provedena s nedostatečnou účinností. (2) připravit certifikovanou metodiku použití takového prostředku při výcviku.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10401 - Organic chemistry

 • OECD FORD - secondary branch

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • OECD FORD - another secondary branch

  20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CA - Inorganic chemistry<br>CC - Organic chemistry<br>CH - Nuclear and quantum chemistry, photo chemistry<br>JJ - Other materials

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 17, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Mar 14, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MO0-OY-R

 • Data delivery date

  Feb 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  8,860 thou. CZK

 • Public financial support

  8,860 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK