All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
QF3158

The study on the preparation and properties of polymer packaging films with linked bacteriocins suitable for active food packaging.

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

  Research program MA

 • Call for proposals

  Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) (SMZE200300001)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Studium přípravy a vlastností polymerních obalových fólií s navázanými bakteriociny jako aktivních prvků balení potravin.

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na možnosti přípravy a studium vlastností polymerních obalových fólií s aktivní antimikrobní funkcí vhodných pro balení potravin v důsledku uvolňování bakteriocinu nisin. Prvý typ obalových materiálů bude připraven z ionomerních obalových fólií typu Surlyn 1605 a 8140, na které bude navázán nisin za použití systému Ugiho reakce v přítomnosti glutardialdehydu a cyklohexylisokyanidu. Druhý typ bude připraven z běžných polyethylenových (LDPE) a výše uvedených ionomerních obalových fólií,na které bude nanášena vrstva vhodného polymeru (např. polyethylenu či kopolyamidu) s přídavkem bakteriocinu ve formě roztoku nebo vodné disperze. Prvým cílem projektu je stanovení optimálních podmínek přípravy (způsob předúpravy komerčně dostupné fólieči nisinového preparátu, změny podmínek při vlastní úpravě fólie, atd.) uvedených fólií z hlediska jejich maximální antimikrobní účinnosti. Úspěšnost navázání konzervačního činidla bude nejprve ověřována FTIR spektrometrií. Vlastní antimikrobní aktivita

Scientific branches

 • R&D category

  NV - Nonindustrial research (Applied research excluded Industrial research)

 • CEP classification - main branch

  GM - Food industry

 • CEP - secondary branch

  CD - Macromolecular chemistry

 • CEP - another secondary branch

  CC - Organic chemistry

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10404 - Polymer science<br>21101 - Food and beverages

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  There were achieved many valuable results during the project solution. They were intensively published and have even a practical use including legal protection of results.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2003

 • Realization period - end

  Jan 1, 2006

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP07-MZE-QF-U/04:2

 • Data delivery date

  Feb 20, 2009

Finance

 • Total approved costs

  1,750 thou. CZK

 • Public financial support

  1,750 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK