All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The use of progressive biotechnologic methods at breeding of oilseed poppy

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 1 (STA02011TA01)

 • Main participants

  OSEVA PRO s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  20110027

Alternative language

 • Project name in Czech

  Využití progresivních biotechnologických metod ve šlechtění máku setého

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy u máku za použití progresivních biotechnologických metod - in vitro kultivace a molekulárních metod. Molekulární metody budou využity při charakterizaci a výběru genetických zdrojů máku, bude sestavenacore colection na základě genetického mapovaní. In vitro kultivace bude využita k rychlému genetickému ustálení linií po křížení vybraných perspektivních genotypů, což povede k výraznému zkrácení času potřebného ke stabilizaci znaků získaných linií a zároveň bude dosaženo 100 % homozygotnosti, která je běžnými šlechtitelskými postupy nedosažitelná. Genotypy získané těmito progresivními biotechnologickými postupy budou testovány v polních podmínkách s cílem výběru těch nejkvalitnějších. Ty pak budou přihlášeny do státního registračního řízení za účelem registrace nových odrůd máku nebo budou využity k další šlechtitelské práci.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - secondary branch

  EI - Biotechnology and bionics

 • CEP - another secondary branch

  EB - Genetics and molecular biology

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30101 - Human genetics<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  This is preliminary data, no approval by the provider.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2011

 • Realization period - end

  Dec 31, 2014

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2013

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP15-TA0-TA-U/03:1

 • Data delivery date

  Jul 3, 2020

Finance

 • Total approved costs

  15,163 thou. CZK

 • Public financial support

  12,077 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,085 thou. CZK