All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Integrated simulation platform

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research and experimental development ALFA

 • Call for proposals

  ALFA 3 (STA02013TA03)

 • Main participants

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2013TA03010396

Alternative language

 • Project name in Czech

  Integrovaná simulační platforma

 • Annotation in Czech

  Použití simulátorů, které nedosahují dostatečné autenticity simulace, může způsobit osvojení chybných návyků. Jestliže nácvik vybírání nezvyklé polohy může vyústit v překročení fyzikálních mezí skutečného stroje, je tento jev vnímán jako nevhodné použití simulačních technologií. V průmyslu se proto diskutuje o obavě z negativního výcviku. Cílem projektu je výzkum a vývoj simulační platformy, schopné věrohodně reprezentovat jevy spojené se simulací prostorového pohybu dopravních zařízení.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • CEP classification - main branch

  JD - Use of computers, robotics and its application

 • CEP - secondary branch

  JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes

 • CEP - another secondary branch

  JC - Computer hardware and software

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20206 - Computer hardware and architecture<br>20304 - Aerospace engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Outputs and results have been achieved in accordance with the Treaty/decision to provide targeted support or valid amendment of this contract.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 11, 2014

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP16-TA0-TA-U/05:1

 • Data delivery date

  Feb 2, 2017

Finance

 • Total approved costs

  17,958 thou. CZK

 • Public financial support

  9,506 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  8,452 thou. CZK