All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research on the potential of artificial intelligence development in the Czech Republic

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Technologické centrum Praha z.s.p.o.

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  2017901/15

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR

 • Annotation in Czech

  Analýza potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice na základě: a) zmapování oblastí umělé inteligence s největším potenciálem pro českou ekonomiku jako základu pro podporu výzkumu a vývoje a inovací v oblasti umělé inteligence, vč. zmapování klíčových aktérů, včetně vytvoření statistického srovnání společností působící na poli umělé inteligence a machine learning mezi všemi zeměmi EU (podrobněji viz část B5 Předmět k řešení / upřesnění cíle), b) identifikace oblastí potřebných úprav právní regulace v oblastech, do jejichž fungování zasáhne umělá inteligence, c) zkoumání předpokládaných ekonomických dopadů a návrh rámce indikátorů pro jejich vyčíslení v ČR

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  1. All results of this project have been achieved in accordance with the Contract. Both end-user and expert expressed their opinion on all of the results and expressed 100% satisfaction with their quality. 2. The project has met the objective. 3. The project has fulfilled the assigment. 4. The ministry has taken the final results as they meet the submitted research need.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jun 5, 2018

 • Realization period - end

  Nov 27, 2018

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 4, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP19-TA0-TI-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 28, 2019

Finance

 • Total approved costs

  827 thou. CZK

 • Public financial support

  827 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK