All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Transplant Immunology Decision Support System

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Main participants

  Steiner, s.r.o.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TO01000057 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii

 • Annotation in Czech

  Transplantační imunologie (TI) je lékařská věda zabývající se transplantačními procesy krvetvorných buněk, tkání a pevných orgánů. Zahrnuje širokou škálu aktivit. Jejich efektivita se odvíjí od schopnosti přijímat okamžitá a správná rozhodnutí na základě komplexních dat. Cílem je vyvinout systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii (Trimmus), který bude zahrnovat kompletní pracovní postupy, a umožní provést v OUS upgrade ze stávajícího LIMS (laboratorní systém), papírových řešení a ručních postupů dodáním unikátního softwarového nástroje, který zlepší bezpečnost pacientů, zajistí nejlepší možnou péči, splní požadavky na akreditaci, zlepší tok informací, zvýší bezpečnost informací, urychlí pracovní postupy a zkvalitní rozhodování.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - secondary branch

  30213 - Transplantation

 • OECD FORD - another secondary branch

  30101 - Human genetics

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>EB - Genetics and molecular biology<br>FJ - Surgery including transplantology<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Jun 30, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TO-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  41,554 thou. CZK

 • Public financial support

  18,886 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  10,689 thou. CZK