All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Management of forest genetic resources under climate change

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TO01000243 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně

 • Annotation in Czech

  V kontextu in-situ managementu genových zdrojů lesních dřevin je projekt zaměřen na dosažení následujících klíčových cílů. Každý z těchto cílů bude naplněn metodickým postupem a softwarovým řešením s validací v provozních šlechtitelských programech v Norsku a v České republice. 1. vývoj a validance inovačního protokolu genetické evaluace, 2. ekonomická evaluace využívající inovovaná selekční kritéria, 3. využití prostorových schémat semenných sadů zohledňující specifické omezující podmínky v pokročilých generacích, 4. vývoj algoritmu pro genetickou probírku podporující náhodné křížení a redukující příbuzenské křížení v semenných sadech, 5. stochastické simulace: srovnání efektivity alternativních šlechtitelských strategií.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - secondary branch

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - another secondary branch

  10618 - Ecology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EH - Ecology - communities<br>GK - Forestry

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Apr 30, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TO-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  23,280 thou. CZK

 • Public financial support

  16,246 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,345 thou. CZK