All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

inherently Flexible Aerogels for energy effiCient structurES (i-FACES)

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Main participants

  Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TO01000311 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  inherentně Flexibilní Aerogely pro energetiCky Efektivní Struktury (i-FACES)

 • Annotation in Czech

  Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu. Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Místo "vynucení" flexibility ve struktuře, i-FACES vyvine jednokomponentní "inherentně flexibilní aerogely" založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek. Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a "chytrými" funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - secondary branch

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • OECD FORD - another secondary branch

  20402 - Chemical process engineering

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering<br>JG - Metallurgy, metal materials<br>JI - Composite materials<br>JP - Industrial processes and processing

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Nov 1, 2020

 • Realization period - end

  Apr 30, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TO-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  25,154 thou. CZK

 • Public financial support

  16,901 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,766 thou. CZK