All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Strengthening the commercialization system of R&D results at Masaryk University

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  1.VS GAMA 2 (STA02019TP010)

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Centrum pro transfer technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TP01010039 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu Masarykovy univerzity (MU) je posílení transparentního a udržitelného systému podpory komercializace výsledků VaV na MU, který byl dlouhodobě budován a prověřen již v rámci dotačního schématu TA ČR GAMA. Prostřednictvím tohoto systému bude mj. formou realizace tzv. Dílčích projektů po dobu dalších 3 let podpořena připravenost dalších vysoce nadějných výsledků VaV pro komercializaci a jejich reálné využití v praxi. Realizací projektu dojde k širšímu a efektivnímu využití již zavedené funkční struktury pro podporu dovyvinutí nadějných výsledků VaV (Systém podpory proof of concept na MU) a k významnému posílení komercializačních aktivit na MU. Současně cílíme na zefektivnění i činnostmi vedoucími ke zvýšení povědomí o tomto systému napříč univerzitou. Globálním cílem projektu je podpora aplikovaného výzkumu pracovišť MU vedoucího k praktické uplatnitelnosti výsledků výzkumu na trhu a budování dlouhodobých spoluprací s komerčními partnery, a to i v oblastech, pro které nebyla tato podpora typická.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - secondary branch

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>BK - Liquid mechanics<br>BL - Plasma physics and discharge through gases<br>CE - Biochemistry<br>EB - Genetics and molecular biology<br>IN - Informatics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TP-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  20,051 thou. CZK

 • Public financial support

  19,671 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK