All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of R&D commercialization system at Masaryk University

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA

 • Call for proposals

  GAMA 2 (STA02015TG)

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Centrum pro transfer technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  2015TG02010067

Alternative language

 • Project name in Czech

  Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je rozvoj transparentního a udržitelného systému podpory komercializace výsledků VaV na MU, jehož prostřednictvím bude formou realizace tzv. dílčích projektů po dobu dalších téměř 4,5 let podpořena připravenost vysoce nadějných výsledků VaV pro komercializaci a reálné využití v praxi. Realizací projektu dojde k širšímu a efektivnímu využití již zavedené funkční struktury pro podporu dovyvinutí nadějných výsledků VaV (systém podpory proof of concept na MU) a k významnému rozvoji komercializačních aktivit na MU. Globálním cílem projektu je rozvoj aplikovaného výzkumu pracovišť MU vedoucího k praktické uplatnitelnosti výsledků výzkumu na trhu a budování dlouhodobých spoluprací s komerčními partnery.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  EI - Biotechnology and bionics

 • CEP - secondary branch

  BL - Plasma physics and discharge through gases

 • CEP - another secondary branch

  IN - Informatics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Aug 1, 2015

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TG-U/08:1

 • Data delivery date

  Mar 2, 2020

Finance

 • Total approved costs

  19,651 thou. CZK

 • Public financial support

  19,651 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK