All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

New possibilities of disposal of liquid hazardous waste

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F08%3APU74304" target="_blank" >RIV/00216305:26110/08:PU74304 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  NOVÉ MOŽNOSTI LIKVIDACE TEKUTÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ SOLIDIFIKACÍ

 • Original language description

  Tekuté odpady tvoří poměrně zajímavou skupinu nebezpečných odpadů, vhodnou pro zpracování procesem solidifikace, přesto se jim u nás doposud nevěnovala přílišná pozornost. Z tohoto důvodu byl vybrán jako zástupce nebezpečných odpadů tekutý nebezpečný odpad. Jednou z vhodných fyzikálně-chemických metod úpravy odpadů je jejich stabilizace/solidifikace, kdy přidáváním vhodného pojivového materiálu dochází k vytvoření pevné matrice, ve které jsou kontaminanty převedeny na méně rozpustnou a méně pohyblivou formu

 • Czech name

  NOVÉ MOŽNOSTI LIKVIDACE TEKUTÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ SOLIDIFIKACÍ

 • Czech description

  Tekuté odpady tvoří poměrně zajímavou skupinu nebezpečných odpadů, vhodnou pro zpracování procesem solidifikace, přesto se jim u nás doposud nevěnovala přílišná pozornost. Z tohoto důvodu byl vybrán jako zástupce nebezpečných odpadů tekutý nebezpečný odpad. Jednou z vhodných fyzikálně-chemických metod úpravy odpadů je jejich stabilizace/solidifikace, kdy přidáváním vhodného pojivového materiálu dochází k vytvoření pevné matrice, ve které jsou kontaminanty převedeny na méně rozpustnou a méně pohyblivou formu

Classification

 • Type

  D - Article in proceedings

 • CEP classification

  JN - Civil engineering

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

  Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

 • Continuities

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

 • Publication year

  2008

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Article name in the collection

  Odpadové fórum 2008

 • ISBN

  978-80-02-02011-0

 • ISSN

 • e-ISSN

 • Number of pages

  5

 • Pages from-to

 • Publisher name

  odpadové fórum

 • Place of publication

  Praha

 • Event location

  Milovy

 • Event date

  Apr 16, 2008

 • Type of event by nationality

  CST - Celostátní akce

 • UT code for WoS article