All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Solidification technology for bulk hazardous waste under catalogue code 190813 enabling deposition on waste disposal site type S-OO

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F09%3APR24118" target="_blank" >RIV/00216305:26110/09:PR24118 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO

 • Original language description

  Technologie solidifikace s využitím druhotných surovin jako solidifikačních činidel pro sypký nebezpečný odpad 190813 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO. Přednostmi technologie je především zneškodnění nebezpečného odpad a snížení nákladůpůvodců odpadu spojených s uložením odpadu na skládku nebezpečných odpadů.

 • Czech name

  Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO

 • Czech description

  Technologie solidifikace s využitím druhotných surovin jako solidifikačních činidel pro sypký nebezpečný odpad 190813 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO. Přednostmi technologie je především zneškodnění nebezpečného odpad a snížení nákladůpůvodců odpadu spojených s uložením odpadu na skládku nebezpečných odpadů.

Classification

 • Type

  Z<sub>tech</sub> - Verified technology

 • CEP classification

  JN - Civil engineering

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/FT-TA3%2F137" target="_blank" >FT-TA3/137: Advanced technologies for liquidation of industrial waste by solidification.</a><br>

 • Continuities

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

 • Publication year

  2009

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Internal product ID

  SRR1

 • Numerical identification

 • Technical parameters

  V souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. byla na solidifikátech připravených dle postupu určených solidifikační technologií posuzována vyluhovatelnost a jako doplňková zkouška byla stanovena pevnost v tlaku solidifikátů po 28 dnech. Smlouva

 • Economical parameters

  Uložením solidifikátu na skládku ostatních odpadů (S-OO) je docíleno nejen ekologického přínosu ve formě zneškodnění nebezpečného odpadu katalog. č. 190813, ale také dojde ke značnému ekonomickému přínosu snížením nákladů př

 • Application category by cost

 • Owner IČO

  00216305

 • Owner name

  Ústav technologie stavebních hmot a dílců

 • Owner country

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Usage type

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Licence fee requirement

  N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

 • Web page