All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Solidification technology for bulk hazardous waste under catalogue code 070710 with the aim of the solidificate deposition on waste disposal site type S-OO2

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F09%3APR24119" target="_blank" >RIV/00216305:26110/09:PR24119 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Solidifikační technologie pro sypký nebezpečný odpad katalog. č. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2.

 • Original language description

  Technologie solidifikace včetně solidifikační receptury s využitím fluidního popílku a cementu jako solidifikačních činidel pro solidifikaci sypkého nebezpečného odpadu katalog. č. 070710. Solidifikát připravený dle ověřené technologie je možné uložit naskládku typu S-OO2. Solidifikací nebezpečného odpadu dojde ke značným finančním úsporám spojeným s uložením na skládku s nižší třídou vyluhovatelnosti S-OO2.

 • Czech name

  Solidifikační technologie pro sypký nebezpečný odpad katalog. č. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2.

 • Czech description

  Technologie solidifikace včetně solidifikační receptury s využitím fluidního popílku a cementu jako solidifikačních činidel pro solidifikaci sypkého nebezpečného odpadu katalog. č. 070710. Solidifikát připravený dle ověřené technologie je možné uložit naskládku typu S-OO2. Solidifikací nebezpečného odpadu dojde ke značným finančním úsporám spojeným s uložením na skládku s nižší třídou vyluhovatelnosti S-OO2.

Classification

 • Type

  Z<sub>tech</sub> - Verified technology

 • CEP classification

  JN - Civil engineering

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/FT-TA3%2F137" target="_blank" >FT-TA3/137: Advanced technologies for liquidation of industrial waste by solidification.</a><br>

 • Continuities

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

 • Publication year

  2009

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Internal product ID

  SRL1

 • Numerical identification

 • Technical parameters

  Na ověřené technologii přípravy solidifikátu dle navržené receptury byla posuzována vyluhovatelnost v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. a pevnost v tlaku po 28 dnech. Smlouva o využití výsledku byla uzavřena s frimou Hradecký

 • Economical parameters

  Uložením solidifikátu připraveného dle ověřených postupů na skládku ostatních odpadů docílíme výrazného snížení nákladů než při uložení původního nebezpečného odpadu katalog. č. 070710 na skládku nebezpečných odpadů.

 • Application category by cost

 • Owner IČO

  00216305

 • Owner name

  Ústav technologie stavebních hmot a dílců

 • Owner country

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Usage type

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Licence fee requirement

  N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

 • Web page