All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Solidification formula for hazardous waste under catalogue code 190811 for disposal on waste disposal site type S-OO

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F09%3APR23971" target="_blank" >RIV/00216305:26110/09:PR23971 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Solidifikační receptura pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující uložení na skládku typu S-OO

 • Original language description

  Solidifikační receptura s využitím druhotných surovin se zvýšeným měrným povrchem jako solidifikačních činidel - klasický a fluidní popílek - pro solidifikaci nebezpečného odpadu 190811 s možností finálního uložení solidifikátu na skládku typu S-OO, čímždojede ke značnému ekonomickému přínosu snížením nákladů než při ukládání odpadu na skládku nebezpečných odpadů.

 • Czech name

  Solidifikační receptura pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující uložení na skládku typu S-OO

 • Czech description

  Solidifikační receptura s využitím druhotných surovin se zvýšeným měrným povrchem jako solidifikačních činidel - klasický a fluidní popílek - pro solidifikaci nebezpečného odpadu 190811 s možností finálního uložení solidifikátu na skládku typu S-OO, čímždojede ke značnému ekonomickému přínosu snížením nákladů než při ukládání odpadu na skládku nebezpečných odpadů.

Classification

 • Type

  Z<sub>tech</sub> - Verified technology

 • CEP classification

  JN - Civil engineering

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/FT-TA3%2F137" target="_blank" >FT-TA3/137: Advanced technologies for liquidation of industrial waste by solidification.</a><br>

 • Continuities

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Others

 • Publication year

  2009

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Internal product ID

  SRV1

 • Numerical identification

 • Technical parameters

  Na ověřené technologii přípravy solidifikátu dle navržené receptury byly posuzovány následující vlastnosti a parametry: vyluhovatelnost, pevnost v tlaku po 28 dnech, mrazuvzdornost. Smlouva o využití výsledku byla uzavřena s frimou Hradec

 • Economical parameters

  Solidifikační receptura umožňuje solidifikaci nebezpečného odpadu katalog. čísla 190811 a díky dosaženým vlastnostem solidifikátu tak umožňuje jehod uložení na skládku typu S-OO, čímž dojede ke značnému ekonomickému přínosu sní

 • Application category by cost

 • Owner IČO

  00216305

 • Owner name

  Ústav technologie stavebních hmot a dílců

 • Owner country

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Usage type

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Licence fee requirement

  N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

 • Web page