All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Forma Ecclesiae. Principles of a Renewed Method of Fundamental Ecclesiology

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73604625" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73604625 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

  <a href="https://studiatheologica.eu/pdfs/sth/2020/04/05.pdf" target="_blank" >https://studiatheologica.eu/pdfs/sth/2020/04/05.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.5507/sth.2020.048" target="_blank" >10.5507/sth.2020.048</a>

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Forma ecclesiae. Principy pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie

 • Original language description

  Článek se zaměřuje na studium metody ve fundamentální ekleziologii. Výzva k obnovení metody na poli této disciplíny má své kořeny nejen ve II. vatikánském koncilu, ale také v ekumenickém hnutí, v historickém vědomí a v nové podobě sebeprezentace církve jako &quot;prostor víry&quot;. V článku se proto snažím nejprve poukázat na limity &quot;kontroverzní teologie&quot; a její metody v obraně katolické církve. Následně se zabývám několika liniemi na poli filosofie poznání, které mimo jiné podnítily nové promýšlení metody v ekleziologii. Závěrem pak předkládám několik principů pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie. Tyto principy ve své součinnosti vedou k důležité otázce ohledně &quot;forma ecclesiae&quot;, tj. k relevanci studia klíčových strukturálních prvků církve v jejich historickém vývoji. Takovýto přístup je následně předkládán jako validní pro odhalení jasných základů, na kterých by mohla a měla být systematická ekleziologie budována.

 • Czech name

  Forma ecclesiae. Principy pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie

 • Czech description

  Článek se zaměřuje na studium metody ve fundamentální ekleziologii. Výzva k obnovení metody na poli této disciplíny má své kořeny nejen ve II. vatikánském koncilu, ale také v ekumenickém hnutí, v historickém vědomí a v nové podobě sebeprezentace církve jako &quot;prostor víry&quot;. V článku se proto snažím nejprve poukázat na limity &quot;kontroverzní teologie&quot; a její metody v obraně katolické církve. Následně se zabývám několika liniemi na poli filosofie poznání, které mimo jiné podnítily nové promýšlení metody v ekleziologii. Závěrem pak předkládám několik principů pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie. Tyto principy ve své součinnosti vedou k důležité otázce ohledně &quot;forma ecclesiae&quot;, tj. k relevanci studia klíčových strukturálních prvků církve v jejich historickém vývoji. Takovýto přístup je následně předkládán jako validní pro odhalení jasných základů, na kterých by mohla a měla být systematická ekleziologie budována.

Classification

 • Type

  J<sub>SC</sub> - Article in a specialist periodical, which is included in the SCOPUS database

 • CEP classification

 • OECD FORD branch

  60303 - Theology

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

 • Publication year

  2020

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Name of the periodical

  Studia Theologica-Czech Republic

 • ISSN

  1212-8570

 • e-ISSN

 • Volume of the periodical

  22

 • Issue of the periodical within the volume

  4

 • Country of publishing house

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Number of pages

  19

 • Pages from-to

  71-89

 • UT code for WoS article

  000614914100004

 • EID of the result in the Scopus database

  2-s2.0-85101857052