Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Moderní formy doprAvní výchovy dětí a mLádeže jAko prostředek snižování nehodovosti v pRovozu na pozeMních komunikacích - ALARM

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)

 • Veřejná soutěž

  Bezpečná a ekonomická doprava 1 (SMD0200401)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  104/2004-210-TPV/1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New Approach to Children Road Traffic Education As a Tool for Road Traffic Safety Improvement

 • Anotace anglicky

  The project has to develop the new children road traffic safety education system for all age groups, since the newborn babies up to the age of 18. The new Road traffic Safety teaching, educating and supporting materials have to be developed, including those for teaching teachers. A part of the project will be pilot study with the new educating tools in selected region.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

  AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj

 • CEP - další vedlejší obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>30305 - Occupational health<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení i výsledky projektu odpovídají zadání projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2004

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-MD0-1F-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 870 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 870 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč